ATG AS
Copyright 2022 ATG AS post@atg.no

Miljøpolicy

Alle ansatte hos ATG AS skal vurdere sitt arbeidsforhold til og kunne påvirkning miljøet.

Miljøbelastning og spesielt på forhold knyttet til avfall og energibruk.

Vi skal aktivt påvirke våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å foreta handlinger og valg, som fremmer miljøarbeidet. - Stille miljøkrav til våre leverandører.

Vi skal bestrebe oss på å redusere miljøbelastningene, gjennom å øke vår sorteringsgrad på avfall.

Vi følger kontinuerlig opp bedriftens samlet strømforbruk.

Vi vil ved utskiftning av bedriftens kjøretøy, fortrinnsvis velge EL-biler.