ATG AS
Copyright 2022 ATG AS post@atg.no

Om oss

ATG as ble etablert i 2009 og leverer gulvløsninger til alle typer bygg og bruksområder. Vi holder til i Viken med avdeling i Lørenskog, og har i dag over 40 ansatte. ATG har ubegrenset kapasitet og betrakter sin kvalitets og serviceinnstilling som en av sine styrker. ATGs garantier er i.h.t. Norsk standard.

Gulvbelegg

ATG utfører alt av gulvlegging fra nybygg til rehabilitering og oppussing, fra små til store jobber, i samarbeid med entreprenør, eiendomsselskaper, eiendomsutviklere, boligsameier og privatkunder.

Gulvleggere med fagbrev

Blant våre ansatte har vi malermester, byggtapetserer og gulvleggere med svennebrev/fagbrev, alle med 5-20 års erfaring innen sitt område. ATG har et dynamisk HMS-system som ivaretar de normer og krav myndighetene til enhver tid stiller. ATG er en godkjent våtromsbedrift, i tillegg har våre ansatte bevis på bruk av stillas og lift. ATG er også en lærlingbedrift og i 2018 ble Miljøfyrtårn sertifisert.

Kvalitet, pris og leveringsdyktighet er våre suksessfaktorer, og kombinasjonen av erfaring og kompetanse er din beste garanti for et godt og varig resultat.